اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول و ضوابط ارسال و انتشار مقاله:

1- درج نام هر شخص حقوقی یا حقیقی به عنوان صاحب یا نویسنده‌ی مقاله به منزله‌ی نقش وی در تدوین مقاله و متعاقباً‌ مسئولیت تضامنی وی در برابر تبعات حقوقی مترتب بر آن است.

2-  در صورت احراز عدم رعایت «حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در مقاله‌ی ارسالی، و یا احراز هر گونه تقلب و سرقت علمی یا ادبی، (حتی پس از انتشار مقاله) هر یک از نویسندگان به تنهایی مسؤولیت تام خواهد داشت.

3- حداقل مواردی که به عنوان تقلب و سرقت علمی یا ادبی شناخته‌ می‌شود شامل مواردی از این قبیل است:

                الف)‌ ثبت و ارسال اثر یا مقاله‌ی دیگری به نام خود

                ب) درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در تهیه‌ی مقاله نقشی نداشته‌اند

                پ) کپی ­برداری یا تکرار بخش‌هایی از کتاب، رساله، مقاله، سخنرانی، یا هر گونه اثر علمی یا ادبی دیگر، مگر با رعایت کامل قواعد نگارش علمی و درج ارجاعات به شیوه‌ی استاندارد شده، با ذکر دقیق شماره‌ی صفحه منبع مورد استفاده و درج نقل قول‌های مستقیم در داخل گیومه و رعایت سایر آداب و آیین نگارش علمی و ادبی، (حتی اگر اثر مورد استفاده متعلق به یکی از نویسندگان مقاله‌ی ارسالی جدید باشد)

 

          ت) طرح نتایج حاصل از پژوهش­های دیگران به نام خود و بدون رعایت آیین نگارش علمی و ادبی

          ث) چاپ مکرر مقاله توسط نویسنده‌ی واحد در چند نشریه

           ج) بیان نتایج نادرست و خلاف واقع یا تحریف نتایج حاصل از پژوهش

           چ) استفاده از داده‎های نامعتبر یا دستکاری در داده‎های پژوهش

           ح) ارسال همزمان یک مقاله برای دو یا چند مجله یا همایش دیگر جهت ارزیابی و انتشار

 

4- احراز تقلب و سرقت علمی یا ادبی با رای اکثریت اعضای هیات تحریریه بسته به شدت و تعدد موارد، منجر به:

          الف) رد مقاله قبل از چاپ و انتشار

            ب) حذف مقاله از سایت رسمی مجله در صورت کشف تقلب بعد از انتشار

            پ) درج اسامی نویسندگان مقاله در سیاه‌نامه‌ی نشریه‌

            ت) پیگیری حقوقی از طریق مراجع قضایی

            ث) اعلام کتبی و رسمی مورد با ذکر اسامی نویسندگان مقاله به سایر دانشگاه‌ها و نشریات علمی داخلی و خارجی

             ج) اعلام کتبی و رسمی مراتب وقوع تقلب و سرقت علمی یا ادبی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه‎ها، موسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده یا در آینده ممکن است استفاده نمایند

خواهد شد. هیات تحریریه‌ی مجله برای حفظ شان و جایگاه علمی مجله و برای حفظ و حراست از مرزهای اخلاق و ترویج قانون‌گرایی در این مسیر با جدیت به وظایف اخلاقی و علمی خود عمل خواهد نمود و در حد توان کنترل‌های لازم را انجام خواهد داد. ولی به هر شکل اگر مواردی از تخلف و تقلب علمی از چشم داوران و اعضای هیات تحریریه‌ی مجله پنهان بماند،‌ و مقاله در سطح کشور و جهان منتشر گردد، مسؤولیت از نویسندگان مقالات ساقط نخواهد شد.

 

5- امضای فرم تعهدنامه‌ی اصالت اثر توسط تمام صاحبان/ نویسندگان مقاله و ارسال  آن به مجله الزامی است.

6- در صورتی که امضای ذیل تعهدنامه اصالت اثر در دبیرخانه مجله شناخته شده نباشد، و یا مورد تردید و خدشه وارد شود،‌ با اعلام دبیرخانه، ارائه‌ی گواهی امضای نویسنده نیز الزامی خواهد بود.